Σύστημα Ποιότητας

H ER-LAC παράγει προϊόντα που έχουν ειδικές απαιτήσεις κατασκευής και επομένως αυξημένες απαιτήσεις ποιότητας. Για το λόγο αυτό η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2008, που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητές της από τον σχεδιασμό την παραγωγή μέχρι και την διάθεση των προϊόντων. Κύριος στόχος της ER-LAC είναι η πλήρης ικανοποίηση των συνεργατών μας, των επαγγελματιών και όλων όσων χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας.

Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού τα προϊόντα μας έχουν υψηλή και σταθερή ποιότητα, συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, εφαρμόζονται εύκολα, εξασφαλίζουν άριστο αποτέλεσμα και διατηρούν τις ιδιότητές τους για πολλά χρόνια.

Η ER-LAC, αντίθετα με την παραδοσιακή και ξεπερασμένη νοοτροπία, ανέπτυξε και επέβαλλε καινούργιους, σύγχρονους και με μεγάλα πλεονεκτήματα τρόπους διάθεσης των προϊόντων. Είναι η πρώτη βιομηχανία χρωμάτων η οποία ανέπτυξε και προώθησε τα συστήματα παραγωγής αποχρώσεων στην Ελληνική αγορά με αποτέλεσμα να έχει σήμερα τα ποιο σύγχρονα, αξιόπιστα και οικονομικότερα συστήματα παραγωγής αποχρώσεων, με τον μεγαλύτερο αριθμό εγκατεστημένων μηχανών στα καταστήματα.

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι πιστεύουν στις αρχές της Ποιότητας, εφαρμόζουν πιστά το Σύστημα Διαχείρισής της και φροντίζουν για τη συνεχή βελτίωσή του, επιλέγοντας και καθορίζοντας δείκτες απόδοσης δραστηριοτήτων και παρακολουθώντας τους δείκτες αυτούς σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από την Επιτροπή Ποιότητας.

Η Διοίκηση δεσμεύεται να φροντίζει ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα (μηχανήματα παραγωγής και όργανα ποιοτικού ελέγχου τελευταίας τεχνολογίας) για να λειτουργεί σωστά το Σύστημα Ποιότητας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην εκπαίδευση του προσωπικού της.

Η Διοίκηση της εταιρείας καθορίζει στόχους σχετικά με την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί παρακολουθούνται και ανανεώνονται έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα παρακολουθείται και ανανεώνεται όταν χρειάζεται έτσι ώστε να καλύπτει συνεχώς τις ανάγκες της εταιρείας.

Αναζήτηση