Προσθήκη στα αγαπημένα
Αυτοκινήτου
CLEAR COAT ER-7050 + HARDENER(2:1)
2Σ Διαφανές ακρυλικό τελικό βερνίκι αυτοκινήτου

Χρήση:

Εξωτερική

Υλικό Επιφάνειας:

Μέταλλο

Σκοπός:

Τελικό βερνίκι

Υπολογιστής χρώματος Υπολογιστής χρώματος

Γενικά χαρακτηριστικά

To CLEAR COAT ER-7050 + HARDENER(2:1) είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι αυτοκινήτου δύο συστατικών. Χρησιμοποιείται με τον σκληρυντή NORMAL ER-1050 για φυσιολογικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, με τον FAST ER-1051 για χαμηλές θερμοκρασίες και με τον SLOW ER-1052 για υψηλές θερμοκρασίες.

Δεδομένα Ασφαλείας Για το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία. Τεχνικές Προδιαγραφές Για το Δελτίο Τεχνικές Προδιαγραφές του προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Τεχνικές πληροφορίες

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πιστόλι

ΑΡΑΙΩΣΗ

10% με 202 Normal

ΑΠΟΔΟΣΗ

6-12 m2/l

ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΕ ΒΑΘΟΣ

20-30 min/60oC

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

A: 1L, 5L H: 0.5L, 1L, 2.5L, 5L

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΩΣΕΩΝ

2

ΓΥΑΛΑΔΑ

Γυαλιστέρο

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

2A:1H v/v

Σύστημα βαφής

Παρουσιάζεται το καλύτερο σύστημα βαφής συνυπολογίζοντας παράγοντες οικολογίας, ποιότητας, κόστους και ιδιοτήτων. Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής άλλων προϊόντων για την ίδια χρήση.

Βάφουμε την επιφάνεια με το τελικό χρώμα BASE COAT ER-B-809 αραιωμένο 30-50% με 202 Slow και μετά εφαρμόζουμε το διαφανές ακρυλικό τελικό βερνίκι CLEAR COAT HIGH SOLIDS ER-7050 + HARDENER(2:1).

Δίκτυο Καταστημάτων

Βρείτε το κοντινότερο συνεργαζόμενο κατάστημα.

Αναζήτηση χρωματοπωλείου Αναζήτηση χρωματοπωλείου
Αν γνωρίζετε το εμβαδό της επιφάνειας που επιθυμείτε να βάψετε συμπληρώστε εδώ.
Για να υπολογίσετε πόσο χρώμα θα χρειαστείτε επιλέγοντας κάποιο άλλο προϊόν, επιλέξτε ξανά ένα από τα προϊόντα.
*Σημείωση:
Ο υπολογισμός γίνεται κατά προσέγγιση βασισμένος στις αποδόσεις των προϊόντων. Οι ποσότητες μπορεί να αλλάξουν γιατί εξαρτώνται από το πόσο σκληρές ή πορώδεις είναι οι επιφάνειες που βάφετε.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Αναζήτηση