Παραδοσιακά καΐκια

Παραδοσιακά καΐκια

Τα ξύλινα καΐκια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παράδοσης και της πρόσφατης ναυτικής ιστορίας της Ελλάδας. Σε αυτό συντέλεσαν και οι εξαιρετικά δεξιοτέχνες καραβομαραγκοί, οι οποίοι έφτιαξαν χιλιάδες αξιοπλοΐα σκάφη στα διασκορπισμένα καρνιάγια ανά την Ελλάδα.

Το ξύλο ως φυσικό προϊόν χρειάζεται ειδική μεταχείριση και προστασία με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας για να διατηρηθεί η διαχρονικότητα του. Η ER-LAC με σεβασμό στην παράδοση, προσφέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας τα οποία χρησιμοποιούνται από το στάδιο του ασταρώματος μέχρι και τη τελική βαφή του καϊκιού.

Προϊόντα όπως το κλασικό Μίνιο, τελικές βαφές ενός συστατικού καθώς και αστάρια και χρώματα δύο συστατικών με βάση εποξειδικές ρητίνες και ιδιαίτερες αντοχές. Τα προϊόντα αυτά έχουν περάσει τα τεστ των τεχνιτών καθώς χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες στα καρνάγια.

Γνωρίστε τα προϊόντα μας που είναι κατάλληλα για αυτή την εργασία ΕΔΩ.

Αναζήτηση