Ξεφλούδισμα

Ξεφλούδισμα

 

Ξεφλούδισμα του χρώματος λόγω ελλιπούς πρόσφυσης. Μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ δύο στρωμάτων ή μεταξύ της επιφάνειας και του αρχικού στρώματος.

Αιτίες:
• Ανεπαρκής καθαρισμός της επιφάνειας.
• Μη εφαρμογή ασταριού ενώ ήταν απαραίτητη.
• Γήρανση ή παρατεταμένη έκθεση του χρώματος σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο πάχος στρώματος.
• Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
• Χρήση χαμηλής ποιότητας χρώματος, το οποίο έχει ανεπαρκή εσωτερική πρόσφυση και ελαστικότητα.
• Απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας που προκαλεί συστολοδιαστολές ή ακραίες θερμοκρασίες.

Λύση:
• Ξύστε και τρίψτε την επιφάνεια.
• Αφαιρέστε όλα τα αποσαθρωμένα τμήματα από την επιφάνεια ώστε η επιφάνεια να είναι στεγνή και καθαρή
• Στα σημεία που έχει απομακρυνθεί εντελώς το χρώμα εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι και στη συνέχεια το τελικό χρώμα της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση