Ρηγμάτωση – Ξεφλούδισμα

 

Αρχικά ξεκινάει με μικρές ρωγμές, ακόμη και αόρατες στο γυμνό μάτι, οι οποίες δεν διαπερνούν το συνολικό βάθος της επικάλυψης (Checking). Αν το φαινόμενο δεν αντιμετωπιστεί θα οδηγήσει σε ρηγμάτωση, όπου οι ρωγμές εκτείνονται μέχρι το υπόστρωμα και στη συνέχεια σε ξεφλούδισμα.

Αιτίες:
• Ανεπαρκής καθαρισμός της επιφάνειας.
• Μη εφαρμογή ασταριού ενώ ήταν απαραίτητη.
• Γήρανση ή παρατεταμένη έκθεση του χρώματος σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο πάχος στρώματος.
• Υπερβολική αραίωση του χρώματος.
• Χρήση χαμηλής ποιότητας χρώματος, το οποίο έχει ανεπαρκή εσωτερική συνοχή, πρόσφυση και ελαστικότητα, λόγω ελλιπούς συνταγής του χρώματος.
• Απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας που προκαλεί συστολοδιαστολές ή ακραίες θερμοκρασίες.

Λύση:
• Ξύστε και τρίψτε την επιφάνεια.
• Αφαιρέστε όλα τα αποσαθρωμένα τμήματα από την επιφάνεια ώστε η επιφάνεια να είναι στεγνή και καθαρή.
• Στα σημεία που έχει απομακρυνθεί εντελώς το χρώμα εφαρμόστε το κατάλληλο αστάρι και στη συνέχεια το τελικό χρώμα της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση