Κρακελάρισμα – Alligatoring

Κρακελάρισμα – Alligatoring

 

Εμφάνιση μοτίβου με ρωγμές και σπασίματα στην επιφάνεια της επίστρωσης

Αιτίες:
• Χρησιμοποιήθηκε ένα ιδιαίτερα σκληρό χρώμα πάνω από ένα ελαστικό
• Χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα διαλυτικού από τη συνιστώμενη ή το πάχος της επίστρωσης ήταν υπερβολικά παχύ
• Η προηγούμενη επίστρωση δεν είχε στεγνώσει όταν επιστρώθηκε η τελική επιφάνεια
• Η προετοιμασία της επιφάνειας δεν ήταν σωστή

Λύση:
• Αφαιρέστε τελείως το χρώμα τρίβοντας την επιφάνεια.
• Καθαρίστε καλά την επιφάνεια και στη συνέχεια εφαρμόστε μία στρώση αστάρι.
• Αφού στεγνώσει εφαρμόστε το τελικό χρώμα της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση