Φτωχή αντίσταση κατά των λεκέδων

 

Η συσσώρευση βρωμιάς, σκόνης και άλλων υπολειμμάτων στην επιφάνεια της επίστρωσης. Μερικές φορές συγχέεται με μούχλα.

Αιτίες:
• Χρήση ακατάλληλου χρώματος ή χρώματος χαμηλής ποιότητας
• Περιβαλλοντικοί λόγοι: Καυσαέρια, σκόνη στην ατμόσφαιρα η οποία επικάθεται στους εξωτερικούς τοίχους
• Χρήση ενός πορώδους χρώματος σε επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες σε σκόνη ή λάσπη

Λύση:
Καθαρίστε καλά την επιφάνεια.
• Αν δεν χρειάζεται επαναβαφή, ο καθαρισμός της επιφάνειας είναι αρκετός για να λάμψει ξανά ο τοίχος σας.
• Σε περίπτωση επαναβαφής, τρίψτε την επιφάνεια και καθαρίστε τη καλά. Αφού στεγνώσει εφαρμόστε το αστάρι και το τελικό χρώμα της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση