Φλύκταινες – φυσαλίδες – Blistering

Φλύκταινες – φυσαλίδες  – Blistering

 

Οι φυσαλίδες δημιουργούνται από τοπική απώλεια πρόσφυσης και άρση της βαφής από την υποκείμενη επιφάνεια. Έχουν σχήμα ημισφαιρίου και είναι είτε ξηρές, είτε περιέχουν υγρό. Το μέγεθος τους εξαρτάται από το βαθμό πρόσφυσης και την πίεση μέσα στη φυσαλίδα.

Αιτίες:
• Εφαρμογή του τελικού χρώματος σε νωπές ή υγρές επιφάνειες.
• Κακός καθαρισμός της επιφάνειας, με αποτέλεσμα υλικά όπως λάδια, κεριά ή σκόνη, να εμποδίζουν την πρόσφυση του χρώματος.
• Χρήση ακατάλληλου χρώματος ή μη συμβατού με το προϋπάρχον στρώμα στον τοίχο.
• Χρήση κακής ποιότητας ή ακατάλληλου υποστρώματος.

Λύση:
• Ξύστε και τρίψτε την επιφάνεια.
• Αφαιρέστε όλες τις φουσκάλες από την επιφάνεια και εφαρμόστε ένα από τα αστάρια της ER-LAC: MONODUR ή MONODUR ΝΕΡΟΥ.
• Στη συνέχεια εφαρμόστε το τελικό χρώμα της επιλογής σας.

Αν το πρόβλημα είναι βαθύτερο και ο τοίχος εμφανίζει υγρασία είναι σημαντικό να λυθεί αρχικά το πρόβλημα της υγρασίας και στη συνέχεια να ασταρώσετε και να βάψετε τον τοίχο.

Αναζήτηση