Αλατονέφωση – Efflorescence

Αλατονέφωση – Efflorescence

 

Η υγρασία που έρχεται από το εσωτερικό σοβά, έχει διαλυμένα άλατα, τα οποία επικάθονται στην επιφάνεια του χρώματος όταν εξατμιστεί το νερό.

Αιτίες:
• Υπερβολική υγρασία στον τοίχο
• Κακή προετοιμασία της επιφάνειας
• Δε χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο αστάρι μόνωσης
• Κατασκευαστικά λάθη (σοβάς με λάθος ανάμειξη υλικών)
• Το υπόστρωμα δεν ήταν έτοιμο για την εφαρμογή του χρώματος (φρέσκος σοβάς)

Λύση:
Αν το πρόβλημα έγκειται σε αυξημένη υγρασία, είναι σημαντικό να διορθώσετε το πρόβλημα πριν επαναβάψετε την επιφάνεια.

Το πρόβλημα μπορεί να οφείλεται στο εξωτερικό του σπιτιού, όπως προβλήματα στη στέγη, στις υδρορροές, στην αποχέτευση καθώς και ρωγμές που μπορεί να υπάρχουν στους τοίχους.

Αν η υγρασία προέρχεται από το εσωτερικό του σπιτιού, αυξήστε την αποτελεσματικότητα του αερισμού στην κουζίνα το μπάνιο και την αποθήκη.

• Αφαιρέστε την αλατονέφωση τρίβοντας την επιφάνεια και στη συνέχεια αφήστε τη να στεγνώσει καλά.
• Μην επαναβάψετε την επιφάνεια πριν ο σχηματισμός της αλατονέφωσης έχει σταματήσει τελείως.
• Χρησιμοποιείστε το αστάρι MONODUR διαλύτη και το τελικό χρώμα εξωτερικών επιφανειών της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση