Χαμηλή κάλυψη

Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι το χρώμα που έχουμε επιλέξει δεν μπορεί να καλύψει το χρώμα που προϋπήρχε στην επιφάνεια.

Αιτίες:
• Εφαρμογή του χρώματος με μικρότερο πάχος από το προτεινόμενο
• Χρήση χαμηλής ποιότητας χρώματος
• Χρήση κακής ποιότητας ή ακατάλληλων εργαλείων (ρολό, πινέλο)
• Υπερβολική αραίωση του χρώματος
• Ακατάλληλο αστάρωμα της επιφάνειας
• Μη επαρκής ανάδευση του χρώματος

Λύση:
Σε περίπτωση που το προϋπάρχον χρώμα είναι πολύ σκούρο και χρησιμοποιήσετε υπόστρωμα χρωματίστε το σε παρόμοια απόχρωση με αυτή του τελικού χρώματος. Επιλέξτε τα χρώματα της ER-LAC τα οποία εξασφαλίζουν άριστη κάλυψη. Χρησιμοποιείτε τα σωστά εργαλεία και ακολουθήστε τις οδηγίες για την αραίωση και την εφαρμογή του χρώματος.

Αναζήτηση