Σκάσιμο του χρώματος – Mud-cracking

Σκάσιμο του χρώματος – Mud-cracking

Σκάσιμο του χρώματος που παίρνει παρόμοια μορφή με αυτή της λάσπης όταν ξεραίνετε και σκάει. Παρατηρείται αμέσως μόλις τα συστατικά του χρώματος αρχίζουν να εξατμίζονται από την επιφάνεια.

Αιτίες:
• Εφαρμογή της επίστρωσης σε μεγάλο πάχος, για τη κάλυψη πορώδους επιφάνειας
• Χρήση χαμηλής ποιότητας χρώματος και εφαρμογή σε μεγάλο πάχος για να επιτευχθεί η επιθυμητή κάλυψη
• Η συσσώρευση χρώματος στις γωνίες κατά το πέρασμα

Λύση
Όταν συμβεί το παραπάνω φαινόμενο, το χρώμα έχει πλέον χάσει τη συνοχή του και πρέπει να απομακρυνθεί.
• Ξύστε την επιφάνεια και αφήστε τη στεγνή και καθαρή.
• Εφαρμόστε ένα από τα αστάρια της ER-LAC και στη συνέχεια εφαρμόστε το τελικό χρώμα υψηλής τεχνολογίας της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Τα τελικά χρώματα υψηλής ποιότητας της ER-LAC έχουν μεγάλη καλυπτική ικανότητα, μειώνοντας έτσι την τάση για εφαρμογή παχύτερων στρωμάτων, ενώ περιέχουν και υψηλό ποσοστό στερεών το οποίο μειώνει την τάση για το σκάσιμο του χρώματος.

Αναζήτηση