Σκάσιμο του χρώματος – Mud-cracking

Σκάσιμο του χρώματος – Mud-cracking

Σκάσιμο του χρώματος που παίρνει παρόμοια μορφή με αυτή της λάσπης όταν ξεραίνετε και σκάει. Παρατηρείται αμέσως μόλις τα συστατικά του χρώματος αρχίζουν να εξατμίζονται από την επιφάνεια.

Αιτίες:
• Εφαρμογή της επίστρωσης σε μεγάλο πάχος, για τη κάλυψη πορώδους επιφάνειας
• Χρήση χαμηλής ποιότητας χρώματος και εφαρμογή σε μεγάλο πάχος για να επιτευχθεί η επιθυμητή κάλυψη
• Η συσσώρευση χρώματος στις γωνίες κατά το πέρασμα

Λύση
Όταν συμβεί το παραπάνω φαινόμενο, το χρώμα έχει πλέον χάσει τη συνοχή του και πρέπει να απομακρυνθεί.
• Ξύστε την επιφάνεια και αφήστε τη στεγνή και καθαρή.
• Εφαρμόστε ένα από τα αστάρια της ER-LAC και στη συνέχεια εφαρμόστε το τελικό χρώμα υψηλής τεχνολογίας της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Τα τελικά χρώματα υψηλής ποιότητας της ER-LAC έχουν μεγάλη καλυπτική ικανότητα, μειώνοντας έτσι την τάση για εφαρμογή παχύτερων στρωμάτων, ενώ περιέχουν και υψηλό ποσοστό στερεών το οποίο μειώνει την τάση για το σκάσιμο του χρώματος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Αναζήτηση