Πρόβλημα απλώματος και ομοιομορφίας (Poor Paint Flowand Leveling)

Πρόβλημα απλώματος και ομοιομορφίας (Poor Paint Flowand Leveling)

ομοιομορφίας

Προβλήματα ροής και ομοιομορφίας εμφανίζονται όταν το χρώμα δεν έχει την κατάλληλη ρεολογία ώστε να σχηματίσει ενιαίο και ομοιόμορφο φιλμ πριν στεγνώσει.

Αιτίες:
• Χρήση χρώματος χαμηλής ποιότητας, που δεν στρώνει και δεν απλώνει καλά
• Προσπάθεια επαναβαφής μιας επιφάνειας που έχει στεγνώσει μόνο μερικώς
• Χρήση ακατάλληλου ρολού ή πινέλου

Λύση:
• Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εργαλεία και μην εφαρμόσετε το χρώμα σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας και υψηλής θερμοκρασίας.
• Μην εφαρμόσετε δεύτερο χέρι πριν το πρώτο χέρι στεγνώσει και μη προσπαθήσετε να κάνετε τοπικές διορθώσεις όταν το χρώμα έχει αρχίσει να στεγνώνει.

Προβλήματα απλώματος και ομοιομορφίας είναι σχεδόν απίθανο να αντιμετωπίσετε, όταν θα χρησιμοποιείτε τα χρώματα της ER-LAC, καθώς η ειδική τους σύνθεση εξασφαλίζει ότι το χρώμα στρώνει και απλώνει άριστα.

Αναζήτηση