Πιστοποιήσεις Προϊόντων

Πιστοποιήσεις Προϊόντων

Οικολογικό σήµα / EU Ecolabel

Αναπτύσσουµε συνεχώς νέα οικολογικά προϊόντα τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από το Ανώτατο Συµβούλιο Απονοµής Οικολογικού Σήµατος, πληρούν όλα τα αντίστοιχα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν στην ετικέτα το οικολογικό σήµα «Μαργαρίτα». EU ECOLABEL: EL/044/003

 

Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων

Τα προϊόντα µε αυτή τη σήµανση είναι πιστοποιηµένα από τον Eurofins, διεθνή οργανισµό ελέγχου των Πτητικών Οργανικών Ενώσεων των προϊόντων, και κατατάσσονται στην ανώτερη κλάση Α+ αναφορικά µε την ποιότητα του αέρα σε εσωτερικούς χώρους.

 

Αντοχή στο πλύσιµο / ΕΝ 13300 & EN ISO 11998

Τα προϊόντα µε την αντίστοιχη σήµανση είναι πιστοποιηµένα από διαπιστευµένα εργαστήρια για την αντοχή τους στο πλύσιµο και στο καθάρισµα µε βάση το πρότυπο ΕΝ 13300 και ΕΝ ISO 11998.

 

IMSL / Αντιµικροβιακές ιδιότητες

Η ER-LAC πιστοποιεί τα προϊόντα της σε ανεξάρτητα διαπιστευµένα εργαστήρια. Τα προϊόντα µε αυτή τη σήµανση είναι πιστοποιηµένα για τις αντιµικροβιακές τους ιδιότητες.

 

Cool Paint / Ψυχρό χρώµα

Ψυχρά χρώµατα χαρακτηρίζονται τα χρώµατα που παρουσιάζουν αυξηµένες τιµές ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλές τιµές συντελεστή εκποµπής στο υπέρυθρο.Προσφέρουν σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας για ψύξη το καλοκαίρι και θέρµανση το χειµώνα. Συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του φαινοµένου της θερµικής νησίδας και στη βελτίωση του µικροκλίµατος των πόλεων.

 

LEED / Σύστηµα Αξιολόγησης Πράσινων Κτιρίων

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) είναι το πιο διαδεδοµένο σύστηµα αξιολόγησης πράσινων κτιρίων στον κόσµο. Διαθέσιµο για σχεδόν όλους τους τύπους κτιρίων, το LEED παρέχει ένα πλαίσιο για πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υγιή, πολύ αποδοτικά και εξοικονοµούν κόστος. Στην ER-LAC έχουµε πιστοποιήσει τα προϊόντα µας για χρήση σε πράσινα κτήρια µε βάση τη τελευταία έκδοση LEED v4.1.

 

UV Προστασία / Προϊόντα που περιέχουν φίλτρα UV προστασίας

Τα προϊόντα µε αυτή τη σήµανση περιέχουν ειδικά φίλτρα UV τα οποία εξασφαλίζουν απόλυτη προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και προσφέρουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο τελικό χρώµα ή βερνίκι.

 

NANOTECH / Προϊόν Νανοτεχνολογίας

Τα προϊόντα νανοτεχνολογίας περιέχουν στοιχεία στο µέγεθος της NANO κλίµακας. Η ενσωµάτωση στοιχείων νανοτεχνολογίας στη προστασία επιφανειών µπορεί να προσδώσει αυξηµένη πρόσφυση, ελαστικότητα, διεισδυτικότητα, σκληρότητα, υδροφοβικότητα ή υδροφιλικότητα. Καινοτόµα προϊόντα νανοτεχνολογίας µπορούν να έχουν πρωτοποριακές ιδιότητες όπως αυτόίαση και φωτοκατάλυση.

 

Ασφάλεια παιχνιδιών / EN 71-3:2019 + A1:2021 

Τα χρώµατα και βερνίκια που είναι πιστοποιηµένα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 71-3:2019 + A1:2021 για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών, µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε παιδικά παιχνίδια και έπιπλα, καθώς έχουν αξιολογηθεί για τη µη µετανάστευση βαρέων µετάλλων.

Αναζήτηση