Προσθήκη στα αγαπημένα
Αυτοκινήτου
HARDENER SLOW ER-1062 HS
Σκληρυντής για υλικά ακρυλικής βάσης

Χρήση:

Εξωτερική

Σκοπός:

Σκλήρυνση

Υπολογιστής χρώματος Υπολογιστής χρώματος

Γενικά χαρακτηριστικά

Ο HARDENER SLOW ER-1062 HS είναι σκληρυντής για το ακρυλικό βερνίκι υψηλών στερεών CLEAR COAT HS ER-7060. Χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αναλογία ανάμιξης 3:1.

Δεδομένα Ασφαλείας Για το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία. Τεχνικές Προδιαγραφές Για το Δελτίο Τεχνικές Προδιαγραφές του προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Τεχνικές πληροφορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

0.33L, 1L, 2.5L, 5L

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

-

Δίκτυο Καταστημάτων

Βρείτε το κοντινότερο συνεργαζόμενο κατάστημα.

Αναζήτηση χρωματοπωλείου Αναζήτηση χρωματοπωλείου
Για να υπολογίσετε πόσο χρώμα θα χρειαστείτε επιλέγοντας κάποιο άλλο προϊόν, επιλέξτε ξανά ένα από τα προϊόντα.
*Σημείωση:
Ο υπολογισμός γίνεται κατά προσέγγιση βασισμένος στις αποδόσεις των προϊόντων. Οι ποσότητες μπορεί να αλλάξουν γιατί εξαρτώνται από το πόσο σκληρές ή πορώδεις είναι οι επιφάνειες που βάφετε.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Αναζήτηση