Προσθήκη στα αγαπημένα
Αυτοκινήτου
HARDENER NORMAL HS PLUS ER-1099
Σκληρυντής για υλικά ακρυλικής βάσης

Χρήση:

Εξωτερική

Σκοπός:

Σκλήρυνση

Υπολογιστής χρώματος Υπολογιστής χρώματος

Γενικά χαρακτηριστικά

O HARDENER NORMAL HS PLUS ER-1099 είναι σκληρυντής κατάλληλος για ακρυλικής βάσης υλικά όπως το CLEAR COAT HS-PLUS ER-7099. Χρησιμοποιείται σε κανονικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Αναλογία ανάμιξης 2:1.

Δεδομένα Ασφαλείας Για το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία. Τεχνικές Προδιαγραφές Για το Δελτίο Τεχνικές Προδιαγραφές του προϊόντος επικοινωνήστε με την εταιρεία.

Τεχνικές πληροφορίες

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

0.5L, 1L, 2.5L, 5L

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ

-

Δίκτυο Καταστημάτων

Βρείτε το κοντινότερο συνεργαζόμενο κατάστημα.

Αναζήτηση χρωματοπωλείου Αναζήτηση χρωματοπωλείου
Για να υπολογίσετε πόσο χρώμα θα χρειαστείτε επιλέγοντας κάποιο άλλο προϊόν, επιλέξτε ξανά ένα από τα προϊόντα.
*Σημείωση:
Ο υπολογισμός γίνεται κατά προσέγγιση βασισμένος στις αποδόσεις των προϊόντων. Οι ποσότητες μπορεί να αλλάξουν γιατί εξαρτώνται από το πόσο σκληρές ή πορώδεις είναι οι επιφάνειες που βάφετε.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Αναζήτηση