Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία για θαλασσινό περιβάλλον

Ισχυρή αντιδιαβρωτική προστασία για θαλασσινό περιβάλλον

H διάβρωση είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Οι τεχνικές βαφές εκτός από καλαισθησία προσφέρουν και ουσιαστική προστασία στις μεταλλικές επιφάνειες. Επιμηκύνουν το χρόνο ζωής των προϊόντων, προστατεύουν από τη διάβρωση και τη καταπόνηση του υλικού.

Η ER-LAC έχει αναπτύξει τα ακόλουθα συστήματα που προσφέρουν εξαιρετική προστασία:

  1. Μεταλλικές επιφάνειες εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία

Υπόστρωμα: ER-POX PRIMER Εποξειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα 2 Συστατικών

Ενδιάμεση στρώση: ER-POX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Εποξειδικό βιομηχανικό χρώμα 2Σ

Τελική στρώση: S-86 MARINE TOP COAT Τελικό χρώμα 2 Συστατικών για εξωτερικές επιφάνειες

  1. Μεταλλικές επιφάνειες εμβαπτισμένες στο νερό

Υπόστρωμα: ER-POX PRIMER Εποξειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα 2 Συστατικών

Ενδιάμεση στρώση: ER-POX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Εποξειδικό βιομηχανικό χρώμα 2 Συστικών

Τελική στρώση: ER-POX ΠΙΣΙΝΑΣ Τελικό χρώμα 2 Συστατικών για εμβάπτιση στο νερό

*Προσοχή: το συγκεκριμένο σύστημα δε προσφέρει αντιρυπατνική προστασία. Για αντιρρυπαντική προστασία εφαρμόστε Αντιρρυπαντικό Υφαλόχρωμα.

  1. Μεταλλικές επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

Υπόστρωμα: ER-POX PRIMER Εποξειδικό αντισκωριακό υπόστρωμα 2 Συστατικών

Ενδιάμεση στρώση: ER-POX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Εποξειδικό βιομηχανικό χρώμα 2Σ

Τελική στρώση: ER-POX ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ Εποξειδικό βιομηχανικό χρώμα 2Σ

  1. Γαλβανισμένες ή Ανοξείδωτες επιφάνειες

Αστάρι πρόσφυσης : Wash Primer Αντισκωριακό αστάρι πρόσφυσης 2Κ για αλουμινένιες και γαλβανιζέ επιφάνειες

Μετά το αστάρι πρόσφυσης ακολουθήστε το σύστημα που αντιστοιχεί στην ανάγκη σας.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη προετοιμασία της επιφάνειας, τους χρόνους στεγνώματος και τα πάχη εφαρμογής απευθυνθείτε στα Τεχνικά Φυλλάδια ή στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

Ετικέτες:

Αναζήτηση