Ζάρες – Wrinkling

 

Το ζάρωμα εμφανίζεται συχνά σε αλκυδικά χρώματα όταν εφαρμόζονται σε μεγάλο πάχος. Οφείλεται στο γεγονός ότι εξωτερικό στρώμα αντιδρά πλήρως ενώ το εσωτερικό στρώμα του χρώματος παραμένει μαλακό.

Αιτίες:
• Το χρώμα επιστρώθηκε σε πολύ μεγάλο πάχος
• Η εφαρμογή έγινε σε ακατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος (υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό κρύο και υψηλά ποσοστά υγρασίας), που είχε ως αποτέλεσμα το χρώμα να στεγνώσει ανομοιόμορφα
• Η προεργασία της επιφάνειας δεν έγινε σωστά
• Το υπόστρωμα δεν είχε στεγνώσει όταν έγινε η εφαρμογή του τελικού προϊόντος.

Λύση:
• Ξύστε και τρίψτε την επιφάνεια για να αφαιρέσετε τα ζαρώματα.
• Αν εφαρμόσετε αστάρι αφήστε το να στεγνώσει καλά.
• Αν δεν περάσετε αστάρι σε όλη την επιφάνεια, προτείνετε να περάσετε στα σημεία που επιδιορθώσατε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξουν ακραίες θερμοκρασίες και ακραία ποσοστά υγρασίας και εφαρμόστε το τελικό προϊόν της ER-LAC που έχετε επιλέξει.

Αναζήτηση