Βιορύπανση – Άλγη

Βιορύπανση – Άλγη

 

Εμφάνιση πράσινων σημείων στην επιφάνεια του χρώματος

Αιτίες:
• Υψηλή υγρασία
• Το χρώμα δεν αντιστέκεται ικανοποιητικά στη βιορύπανση
• Η επιφάνεια είναι υγρή και επιδέχεται ελάχιστη ή καθόλου ηλιακή ακτινοβολία

Λύση:
• Καθαρίστε την επιφάνεια και αφαιρέστε τα άλγη.
• Αφού η επιφάνεια καθαριστεί, εφαρμόστε το αστάρι MONODUR.
• Όταν η επιφάνεια στεγνώσει εφαρμόστε το χρώμα εξωτερικών επιφανειών ER-ACRYL ECO ή MONOCOAT της ER-LAC.

Αναζήτηση