Κιμωλίαση

 

Σχηματισμός σκόνης, σαν από κιμωλία, στην επιφάνεια της βαφής.

Αιτίες:
• Χρήση χαμηλής ποιότητας χρώματος
• Χρήση χρώματος ακατάλληλο για εξωτερική επιφάνεια

Λύση:
• Με μία βούρτσα αφαιρέστε όσο περισσότερο από τη σκόνη μπορείτε.
• Τρίψτε την επιφάνεια και καθαρίστε τη.
• Αφού στεγνώσει εξετάστε με το χέρι σας αν ακόμη υπάρχει σκόνη και αν ναι τότε χρησιμοποιείστε το αστάρι υψηλής ποιότητας της ER-LAC που είναι κατάλληλο για την επιφάνεια σας.
• Στη συνέχεια βάψτε ξανά την επιφάνεια με ένα από τα χρώματα της ER-LAC, τα οποία είναι υψηλής ποιότητας και δεν θα παρουσιάσουν προβλήματα κιμωλίασης.

Αναζήτηση