Χαμηλή αντοχή στο πλύσιμο

Χαμηλή αντοχή στο πλύσιμο

 χαμηλή αντοχή

Το χρώμα δεν αντέχει στο πλύσιμο και αφαιρείτε από την επιφάνεια καθώς πλένετε.

Αιτίες:
• Χρήση ακατάλληλου χρώματος για την επιφάνεια
• Χρήση υπερβολικά ισχυρών καθαριστικών μέσων
• Το χρώμα δεν είχε στεγνώσει αρκετά πριν δοκιμαστούν οι αντοχές του στο πλύσιμο
• Το χρώμα είναι χαμηλής ποιότητας και δεν αντέχει στο πλύσιμο

Λύση:
Καθαρίστε την επιφάνεια τρίψτε τα σημεία που έχουν πρόβλημα και εφαρμόστε ένα χρώμα υψηλής ποιότητας της ER-LAC.

Τα χρώματα υψηλής ποιότητας έχουν μεγάλη αντοχή στο πλύσιμο με βούρτσα, με αποτέλεσμα να πλένονται και να καθαρίζονται με πολύ μεγάλη ευκολία χωρίς να επηρεάζεται η επίστρωση.

Αναζήτηση